HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090821_0496


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezený separovaný odpad

Datum nahlášení: 09.08.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Kontejner na papír je plný a další papír je naskládaný okolo


Lokalita závady: Antonína Sochora, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění papírového odpadu bylo zadáno svozové společnosti Marius Pedersen a.s.