HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 090920_bf50


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Padlý strom

Datum nahlášení: 09.09.2020

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Na cestu mezi obytnými domy na Buzulucké ulici a železniční tratí spadl dávno odumřelý strom, který se zlomil v důsledku svého ztrouchnivělého stavu. V nejbližším okolí je řada podobně uschlých stromů, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by někoho zranit. Snad si příslušná organizace, která má v popisu práce péči o městskou zeleň, najde čas na důkladnou kontrolu a případný zákrok, když před několika dny dokázala pokácet celou skupinu vzrostlých zdravých stromů o pár desítek metrů dál. Říká se, že se tak stalo kvůli výstavbě nového parkoviště, které je zřejmě daleko důležitější než oáza zeleně a stínu v parném létě. Každopádně je to ale zločin na životním prostředí!


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zdravotní stav a provozní bezpečnost Vámi zmiňovaných dřevin bude dne 17/10/2020 prověřena na místním šetření. Ohledně pokácených dřevin, kvůli výstavbě parkoviště bude vysazena nová kvalitnější náhradní výsadba.