HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 091023_60c9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nálet mezi svodidly

Datum nahlášení: 09.10.2023

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Vzrostlý nálet mezi svodidly na dvouprodové silnici.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jelikož silnice je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, předala jsem hlášení závad na ŘSD. (9.10.2023)