HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 091115_a54e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díry na silnici

Datum nahlášení: 09.11.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V křižovatce z ulice Duchcovská do ulice Buzulucká je hluboká díra, další jsou pak v Buzulucké v místech před školou.


Lokalita závady: ulice Buzulucká, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, závada předána správci.