HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 091115_b00e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díry ve vozovce

Datum nahlášení: 09.11.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Ve Sládkově ulici jsou auta trpící, pro díry v silnici.


Lokalita závady: ulice J. V. Sládka, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, závada předána správci.