HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 091118_607c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlá silnice

Datum nahlášení: 09.11.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Arbesova se propadá silnice do kanalizace. Propad je v první třetině silnice ve směru od ulice Husova.


Lokalita závady: ulice Arbesova 1582/9, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Po prověření jsme předali k řešení společnosti SČVK neboť se jedná o splaškovou kanalizaci.