HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 091217_0f55


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící dopravní značení

Datum nahlášení: 09.12.2017

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Firma, která zde u Desetipatráku odinstalovala kvůli technice dopravní značku se zákazem vjezdu ji nyní po ukončení prací ji nenainstalovala zpět. Může se stát, že do jednosměrky podél Desetipatráku někdo vjede z druhé strany, kde chybí značka se zákazem vjezdu a bude problém, protože není, kam se vyhnout.


Lokalita závady: Duchcovská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. závadu nahlásíme odborné firmě aby provedli opravu.
S podzravem
Bc. Markéta Kokšalová