HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100224_cfb8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Hluboké výmoly na silnici

Datum nahlášení: 10.02.2024

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na silnici u Trnovanské Billy směrem na centrum jsou velmi hluboké výmoly odhadem kolem 10cm, které zhruba před 14ti dny opravovaly a jsou tam opět znovu. Je jich tam několik za sebou a občas se jim nedá vyhnout.


Lokalita závady: Masarykova třída, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáváme ŘSD jako vlastníkovi komunikace k odstranění závady.