HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100317_93f9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 10.03.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Jedná se o závadu č.221015_9ab1 ze dne 22.10.2015 kterou vedete jako vyřešenou. Byla vyřešena jen částečně a to část před zastávkou MHD. Chodník k zastávce který je v závadě z 22.10 2015 přiložen na fotografii je stále v hrozném stavu !


Lokalita závady: Bílinská 2155, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Prověříme místním šetřením.