HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100321_7f85


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Plná nádoba

Datum nahlášení: 10.03.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den. Kontejner na skleněný odpad ve Varšavské ulici je plný.


Lokalita závady: Varšavská 1533/2, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Svoz tohoto kontejneru je nastaven na 1x za 14 dní, vždy v pondělí v liché kalendářní týdny. Další svoz tedy připadá na příští pondělí. Předám na dispečink svozové společnosti, pokud by byla možnost vyvézt dříve, zajistí. Není zde však velký prostor pro mimořádné svozy, neboť tato vytříděná komodita musí být svezena pouze vozem, vypraveným speciálně pro sklo.