HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100323_1b6d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Okapy svedené na chodníky

Datum nahlášení: 10.03.2023

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Dobrý den, Jsem z Hrobu a zde je většina okapů z domů svedena do kanalizace. Někteří to vyřešili uděláním betonových žlábků, aby se voda nerozlévala po chodníku jako jste to zřídili vy v Teplicích. Ale aby tekla žlábkem k okraji silnice !!! Šel jsem s manželkou ulicemi z OC Galerie Teplice, přec náměstí do ulic U radnice a Školní. Je to OSTUDA 1. STUPNĚ vážení. Proč se má člověk při dešti brodit v kalužích vody na chodnících. Žlábky od okapu do silnice by toto jistě vyřešili.. Je vidět, že v dešti po chodnících Teplic toho moc nenachodíte. Tolik k mé velké stížnosti. S pozdravem Válek


Lokalita závady: Prokopa Holého, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, problematika zaústění svodů dešťové vody ze SAOUKROMÝCH OBJEKTŮ není vůbec jednoduchá a jednoznačná... Rekonstruujeme-li ve městě komunikace (a máme tedy "rozkopáno") vyzýváme vlastníky těchto objektů, aby své svody zaústili. Není-li však v dosahu městská dešťová kanalizace, velmi často se stává, že SVS/SčVK nedovolí zaústění do splaškové kanalizace, neboť "další množství vody" nepojme stávající kapacita ČOV.
Centrum města je v památkové zóně - rozhodně by tedy památkáři nedovolili odvodnění soukromých střech formou žlábků, jak navrhujete...navíc to není řešení pro takové množství domů...
Tato problematika se řeší, město i vlastníci objektů se snaží, ale je to běh na delší trať.
Doufám, že jsem "rámcové vysvětlení" podala správně - tato problematika nespadá do mé gesce, proto pro přesnější informace kontaktujte odborné pracovníky nebo vedoucího odboru dopravy.
Děkuji za pochopení.