HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100418_2287


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená silnice a chodník

Datum nahlášení: 10.04.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Proveden výkop přes ulici krušnohorská a po ledabylém dání do provozu a i po výzvách stavitelům ( ústně ) stále neuvedly komunikaci do schůdného stavu a silnici do sjízdného stavu . Pořád nějaká díra které se špatně dá vyhnout , protože není označena a parkují vedle vozidla . Děkuji Mareš


Lokalita závady: Krušnohorská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. O situace víme, kolegyně, která vydává výkopová povolení a kontroluje dodržování jejich podmínek již poněkolikáté urguje nápravu. Stavebník uvedl termín pátek 13.4.2018 dokdy bude vozovka a chodník uvedena do původního stavu.
Rovněž po několika urgencích stavebník alespoň označil výkop dopravní značkou.
V případě nedodržení tohoto termínu bude se stavebníkem zahájeno správní řízení.