HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100524_4849


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dopravní značení na parkovišti v Hrázní ulici v rozporu s podklady

Datum nahlášení: 10.05.2024

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Rozmístění provizorních dopravních značek na parkovišti není v souladu se situací, uvedenou v podkladům k uzavírce Spojenecká-rekonstrukce mostu. Značka A15 (práce na silnici) není umístěna na začátku parkoviště, je oproti podkladům předsunuta do zatáčky výjezdu ze železničního podjezdu. Dopravní značka B28 (zákaz zastavení) s doplňkovou tabulkou není umístěna v cca. polovině parkoviště, je oproti podkladům posunuta na začátek parkoviště (ze směru od železničního podjezdu) a tak v rozporu s podklady blokuje cca. polovinu pravé strany plochy parkoviště. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z mála parkovacích ploch poblíž centra města, bylo by vhodné uvést značení do souladu a ponechat tak maximální použitelnou plochu parkoviště k parkování.


Lokalita závady: Na hrázi, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Gabriela Kochaníková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Byla kontaktována realizační firma a dojde k okamžité nápravě.