HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100524_4be3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vyvrácená značka

Datum nahlášení: 10.05.2024

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, dluhou řadu dní, chce se mi říct, i více týdnů, jezdím kolem vyvrácené dopravní značky "přikázaný směr objíždění". Nevěřím, že ani jednou za tutéž dobu nejelo kolem ani jedno auto policie, ať už obecní, tak i státní, nevěřím, že za tu dobu nešel kolem ani jednou žádný pracovník úřadu obce. Policie si má všímat z titulu své funkce. Jde o travnatý ostrůvek v křižovatce Litoměřická / Lounská, značka je ze směru příjezdu ulicí Litoměřicku od nádraží Zámecká zahrada.


Lokalita závady: Litoměřická 2055/2, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, o značce samozřejmě víme, ale vzhledem k chystané rekonstrukci ulice (v nejbližší době) jsme již neprovedli její opravu. Pokud bychom značku nyní opravili, pak budeme pravděpodobně kritizováni za neúčelné nakládání s veř. prostředky.