HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100715_08e9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Únik vody

Datum nahlášení: 10.07.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Již několikátý den uniká voda z uzavíracího ventilu na chodníku.


Lokalita závady: Čs. dobrovolců 993/15, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jedná se o závadu na zařízení SčVK a souvisí s rekonstrukcí vodovodu v ul.Alejní. Dle sdělení zástupce Severočeských vodovodů a a kanalizací bude šoupě protékat dokud neudělají propoje na Alejní a ČS. dobrovolců.