HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100715_b654


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepřehledná křižovatka

Datum nahlášení: 10.07.2015

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Vzhledem k tomu, že z ulice Luční se stala jednosměrka, výrazně stoupla doprava v Mühligově ul. Pokud ale jedete ve směru z ul. Tolstého a pokračujete do Mühligovy (rovně), jste nuceni dávat přednost zprava ze Sklářské. Do té je ale kvůli cihlovému plotu špatná viditelnost, je tedy nutné najet dost do křižovatky, tam ale hrozí kolize s odbočujícími kamiony a MHD ze Sklářské. Navrhuji proto umístit nějaké větší zrcadlo do protilehlého rohu křižovatky. Také by stálo za zvážení nějaká výrazná změna značení v tomto místě, protože řidiči jedoucí z Mühligovy nerespektují značení průběhu křižovatky a snaží se neustále dát přednost v jízdě zprava autům vyjíždějícím z parkoviště AGC před budovou vedení společnosti. To samé platí i pro vyjíždějící auta z parkoviště, někdy si myslí, že mají před auty z Mühlingovy přednost a vznikají kolizní situace.


Lokalita závady: ulice Mühligova, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, po konzultaci s PČR DI bylo navrženo zakreslení vodorovného dopravního značení (vyznačení hranice křižovatky)v prostoru křižovatky Sklářská - Tolstého. Zmíněný výjezd z parkoviště AGC jsme shledali značený jako přehledný a srozumitelný (instalované svislé dopravní značení - rozlišení křižovatky na dodatkových tabulkách). V současné době probíhá administrativní zpracování nového dopravního značení, které by mohlo být realizováno do konce měsíce září. Jedná se o komunikaci ve správě SÚS, která bude taktéž značení zajišťovat. ještě jednou děkujeme za podnět.