HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100816_46ff


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nezakryté kanalizační vpusti na vozovce

Datum nahlášení: 10.08.2016

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: 2 nezakryté kanalizační vpusti na křižovatce ul. Husova a Nerudova, nebezpečí poškození projíždějících vozidel


Lokalita závady: ulice Husova, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Uliční vpust bude opravena. Díra u šoupěte také.