HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 100817_1c93


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zablokovaný kontejner

Datum nahlášení: 10.08.2017

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V Trnovanské 1301 / 50 je zablokované víko žlutého kontejneru na plastový odpad, takže větší odpady nejdou vhodit dovnitř a zůstávají na zemi nebo se vhodí do ostatního odpadu nebo i do skla.


Lokalita závady: Trnovanská 1301/50, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení, předám na dispečink svozové společnosti ke zjednání nápravy.