HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 101017_21ce


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozené zastřešení nad chodníkem

Datum nahlášení: 10.10.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Uvolněná prkna nad chodníkem, nebezpečí jejich pádu


Lokalita závady:


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jaroslava Vojáčková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Tuto závadu postupujeme k vyřízení na stavební úřad. Nejedná se o závadu na komunikaci.