HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 101119_38ba


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakovaný technický zápach v Teplicích 3 - Řetenice

Datum nahlášení: 10.11.2019

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: V lokalitě Řetenice (ulice Tolstého až ulice Buzulucká, od ulice V břízkách až po kruhovou křižovatku u nemocnice - Libušina ulice) se šíří štiplavý technický zápach. V Řetenicích je pravidelně cítit zápach, obvykle po celou noc až do rána (zápach se vždy odvíjí od doby stmívání do doby rozednění ). Ke vzniku zápachu také nedochází každý den, zřejmě záleží na místních klimatických podmínkách, kdy zápach klesne do uvedené lokality s ohledem na její geografickou polohu (někdy je zápach cítit ještě i v ulici Jateční, až k ulici Křižíkova). Nepředpokládám, že se jedná o lokální topení např. odpadem v rodinném domě, protože by se zápach týkal pouze např. jedné ulice, nikoliv celé čtvrti. Pokud nepříznivé klimatické podmínky (nejen mlha, jako je dnes) vydrží, rozptýlí se zápach až v pozdějších ranních hodinách. Podle všeho je tento zápach v Řetenicích běžný, i v letních měsících, avšak dne 4. 11. 2019 kulminoval ráno v 5 hodin v takové síle, že si lidé zakrývali ústa a nos. Věc bych zřejmě nehlásila, pokud by se tato zhoršená situace, oproti obvyklému zápachu, dnes neopakovala stejně jako dne 4. 11. 2019. Dnes po setmění, je tedy technický zápach v uvedené lokalitě opět zcela nesnesitelný.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den. Významným průmyslovým zdrojem znečištění ovzduší v Řetenicích je sklárna společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice – emise vznikající při výrobě skla jsou čištěny výkonnými filtry a výška komínů zajišťuje rozptyl případných znečišťujících látek v řádech kilometrů od sklárny. Zákonné emisní limity látek znečišťujících ovzduší jsou plněny – tato skutečnost je ověřována kontinuálním měřením emisí.

Vzhledem k velké oblasti, kterou jste ve svém podnětu označila, nebylo odborem životního prostředí provedeno místní šetření. Byl vznesen dotaz na ČIŽP – ve Vámi uvedeném období nebyla nahlášena na ČIŽP žádná porucha ani havárie ve firmách sídlících v Řetenicích.
OŽP bude v rámci své kontrolní činnosti v blízkém okolí Řetenic věnovat zvýšenou pozornost kvalitě ovzduší.
Děkuji za pochopení