HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110121_12c4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Skládka

Datum nahlášení: 11.01.2021

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Lidé z Ukrajinské ulice na soukromý pozemek vyhazují ořezané větve a vánoční stromky též posekanou trávu. Majitel pozemku GLASS REAL s.r.o.


Lokalita závady: Ukrajinská, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den,
děkujeme za nahlášení. Vlastník pozemku byl na stav pozemku v jeho vlastnictví písemně upozorněn a současně byl vyzván k provedení úklidu odloženého bioodpadu.

S pozdravem
Bc. Tereza Havlínová, odbor ŽP, Magistrát města Teplice