HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110319_7cc3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Padající omítka na veřejné prostranství

Datum nahlášení: 11.03.2019

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Omitka


Lokalita závady: ulice U Kamenných lázní 657/5, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Chodník v ulici U Kamenných lázní se uklízí strojně 3x týdně. Na základě Vašeho oznámení bude ve středu 17.4. přizván ruční počišťovač, aby vymetl prostory u opadávající zdi.