HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110618_3201


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená komunikace

Datum nahlášení: 11.06.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadající se komunikace u poklopu splaškového kanálu.


Lokalita závady: U Staré školy 157, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k řešení společnosti SČVK.