HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110715_a704


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlý kanál

Datum nahlášení: 11.07.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadající se kanál v pravém jízdním pruhu ve směru do centra.


Lokalita závady: ulice Novoveská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.Prověříme o jaký kanál-šachtu se jedná a následně zajistíme opravu.Jedná se o kanalizační šachtu splaškové kanalizace. Požadavek na opravu předán Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., přítkovská 1689,Teplice. Dle sdělení SčVK ze dne 29.7.2015 byla oprava kanalizačních šachet objednána.