HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110719_6766


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená silnice i chodník v ulici Důlní

Datum nahlášení: 11.07.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, v průběhu měsíců března až května probíhala v naší ulici kabelizace NN_ název stavby Teplice, Důlní - kabelizace NN, Teplice, Sobědruhy, Důlní č.p. 103. Konečné úpravy jak silnice tak chodníků jsou v hrozné stavu. Silnice se v místech překopů silně propadají, nejhorší stav je u č.p. 99. Od časných ranních hodin zde dochází k nadměrnému hluku a otřesům domů po průjezdu autobusů, ale hlavně nákladních vozů. Stav chodníků nelze popsat, je nutné vidět. Děkuji. Irena Krutzka Důlní 86 Teplice


Lokalita závady: Důlní 99, Teplice, 415 10, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Hana Bredlová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zhotoviteli stavby byla zaslána reklamace.