HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110720_58f8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlá vozovka

Datum nahlášení: 11.07.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vedle kanálu na křižovatce Šmeralova, Pestalozziho cesta a Horská je propadlá vozovka vedle kanálu.


Lokalita závady: Horská 1901, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu jsme předali k odstranění společnosti SČVK.