HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110821_ae22


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 11.08.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlý chodník


Lokalita závady: Březinova 2536/15, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci jsme prověřili na místě. V tomto konkrétním případě se jedná o samostatný sjezd. Vlastník připojené sousední nemovitosti, dle §12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997Sb, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zajišťuje v tomto případě řádnou údržbu celého připojení (tedy opravu sjezdu vedoucího přes "chodník").