HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110919_a9b4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nedostatečné osvícení chodníku

Datum nahlášení: 11.09.2019

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: Po rekonstrukci pouličního osvětlení v ulici Bílinská , je osvětlena pouze silnice a na přilehlý chodník dopadá jen minimum světla . Vzhledem k tomu , že ulice je lemována stromy a lampy svítí nad stromy je ulice skoro neosvětlena . Dříve bylo toto řešeno druhým ramenem nad chodníkem , které bylo osazeno níže . Nové řešení, je již jen jedno rameno , a to pouze nad silnicí .


Lokalita závady: Bílinská 2212/46, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: V ul. Bílinská probíhá výměna výbojkových svítidel za svítidla v technologii LED, která mají pocitově odlišnou barvu (mohou budit zdání, že svítí méně).
Stavba stále probíhá, takže ještě není dokončeno nastavení svítidel v souladu se světelně technickým výpočtem.
Dále bude ještě v některých lokalitách vlastníkem zařízení VO - Statutárním městem Teplice proveden prořez větví stromů kolem svítidel, tak aby se zajistila jejich plná funkčnost.
Po dokončení stavby bude znovu proveden komplexní výpočet svítivosti s ohledem na zatřídění komunikací.