HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 110922_19d5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odvoz odpadků Pražská

Datum nahlášení: 11.09.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den. Prosím mám dotaz. Proč se už 3 týden neodvážejí odpadky ze společných kontejnerů ( papír + sklo ) Myslím si, že je tento stav velikou ostudou pro město.


Lokalita závady: Pražská 2986/2, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den. Ve dnech svozu byl bohužel přímo před kontejnerovým stáním opakovaně zaparkovaný osobní vůz, který bránil vývozu. Již jsme předali podnět k součinnosti Městské policii alespoň k pokutování jeho vlastníka. Odtažení bohužel nebylo možné, protože vůz netvoří překážku silničního provozu, neboť průjezd zůstal zachován. Zároveň by mělo být v co nejkratší době zajištěno vodorovné dopravní značení (žlutá čára) v tomto místě, o jehož stanovení jsme již požádali odbor dopravy. Situaci řešíme, mimo výše uvedené také opakovaným ručním úklidem a doufám, že v nejbližší době již bude čistota stanoviště opět v normálu. Nutno však dodat, že by takto nepříjemná situace vůbec nenastala, pokud by se občané chovali ohleduplně a svoz nebyl znemožněn zaparkovanými vozidly.