HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120220_a788


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky

Datum nahlášení: 12.02.2020

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Odpadky, u přejezdu


Lokalita závady: Emilie Dvořákové, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Vážený pane Adamec,
děkuji za nahlášení podnětu. Pozemky, na kterých se odpad nachází jsou v soukromém vlastnictví. Péče o pozemky je povinností jejich vlastníka. Vlastník předmětných pozemků byl písemně vyzván k úklidu odpadu. Věřím, že k úklidu dojde v co nejkratším možném termínu.

Úklid pozemků byl vlastníkem proveden dne 9.4.2020.

Pěkný den,
Bc. Tereza Havlínová