HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120318_06b8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neodtéká uliční vpusť

Datum nahlášení: 12.03.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: V ulici Mühligově těsně před křižovatkou s ulicí Rybniční, napravo ve směru do centra města, je ucpaná uliční vpusť, za deště se tvoří velká louže a hrozí zaplavení sousední stanice hasičů a garáží.


Lokalita závady: Mühligova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závadu předáváme k odstranění správci dešťové kanalizace.