HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120421_6234


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený obrubník

Datum nahlášení: 12.04.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Z obrubníku vylezlé armovací železo.


Lokalita závady: Jaselská 445, Teplice, 415 03, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme. Závada byla zařazena do plánu oprav v jarním období.