HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120623_0e56


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odstavené vozidlo

Datum nahlášení: 12.06.2023

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Ostavené vozidlo zn. Škoda Fabia červené barvy RZ 1UE 6875 s propadlou technickou kontrolou v lednu 2023. Vozidlo stojí v ulici Přítkovská na hlavní komunikaci naproti budovy SČVK směrem do centra, a to přibližně 3 měsíce bez pohybu.


Lokalita závady: Přítkovská, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo bude prověřeno MP a následně bude postupováno dle zákona č. 13/1997.
Vrakem se stává vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, nebo které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.