HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120721_1dc8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněný odpadkový koš

Datum nahlášení: 12.07.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Přeplněný odpadkový koš v Zemské ulici v Teplicích (v blízkosti objektu č.p. 818).


Lokalita závady: Zemská 1860, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Koše jsou pravidelně 3x týdně sváženy a odvoz tedy bude během dneška zajištěn. Ze zaslaného fota je bohužel zřejmé, že koš v tomto konkrétním případě neplnil funkci pro sběr nahodile vzniklého drobného komunálního odpadu při pohybu občanů na veřejných prostranstvích, ale někteří občané jej zneužívají např. k vyhození pytle s domovním odpadem či PET lahví, které zde vůbec nemají co dělat, čímž znemožní ostatním koš využívat k původnímu účelu.