HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 120917_3bf5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neopravená silnice

Datum nahlášení: 12.09.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Na silnici se nachází rýha, která vznikla po výkopových pracech. Povrch silnice nebyl uveden do původního stavu!


Lokalita závady: ulice Aloise Jiráska, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme místním šetřením. Po místním šetření zadáno Marius Pedersen k opravě.