HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 121018_8e27


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Propadlá dešťová vpusť před vchodem do domu na adrese Doubravická 1656/1, 515 01 TEPLICE

Datum nahlášení: 12.10.2018

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlá dešťová vpusť (viz. fotografie). U vedlejšího vchodu byla v minulosti situace obdobná, ale k opravě již dříve došlo.


Lokalita závady: ulice Doubravická 1656/1, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána správci dešťové kanalizace k opravě.