HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 121022_6865


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Otvor po odstraněném stromu

Datum nahlášení: 12.10.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Opakovaně upozorňuji touto formou na otvor po odstraněném stromu u vjezdu do garáže před domem č. 1655/5 v ul. J.Šafaříka. Na moje první hlášení této závady nebylo reagováno.


Lokalita závady: Josefa Šafaříka 1655/5, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Odstranění závady zařazujeme do plánu oprav v podzimním období letošního roku. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Závada v měsíci říjnu 2022 odstraněna.