HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 121023_5340


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezený kontejner na komunální odpad

Datum nahlášení: 12.10.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nebyl vyvezen kontejner na směsný komunální odpad - svozový den středa. Adresa stanoviště: Jankovcova 1825/33, Teplice


Lokalita závady: Jankovcova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předávám na dispečink svozové společnosti k prověření a zajištění nápravy.