HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 121223_5847


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezená krabice

Datum nahlášení: 12.12.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, už minulý týden se nahlašovala velká papírová krabice v Lounské ulici. Je zde dodnes.


Lokalita závady: Lounská 1542/3, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, odvoz krabice jsem zadávala obratem a předpokládala, že již bylo zajištěno. Děkuji tedy za nahlášení a úklid zaurguji. Faktem zůstává, že odložení odpadu mimo nádoby či místa k tomu určená je pokutovatelný přestupek a nikdo by odpad vedle nádob odkládat neměl. K dispozici jsou jak stanoviště nádob na tříděný odpad, tak sběrný dvůr - vše zdarma.