HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130120_8ada


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící dopravní značení

Datum nahlášení: 13.01.2020

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Gen.Svobody v Teplicích - Trnovanech (při cestě od J.Koziny do Havířské) chybí DZ P4 dej přednost v jízdě, zatím co ze strany ul. Havířská je osazena DZ P2 (hlavní pozemní komunikace), takže kdo jede z Gen.Svobody má za to, že má přednost z prava. Navíc během 10ti minut dnes opět 2 vozidla v protisměru (každoděnně několikrát) v kombinaci s dětmi, co tudy chodí na Anger mi přijde, že město (i s MěP) čeká, až se někomu něco stane. V teplých měsících je to ještě horší. Dále v křižovatce ul. Gen.Svobody x Havířská (naproti vjezdu do Kominictví Pokorný FIctum) denně stojí auta na vodorovném DZ V13a (v minulosti když se tam sousedka postavila, během 2min měla za stěračem lísteček od MěP).


Lokalita závady: Havířská 1442, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, na základě Vašeho hlášení jsme provedli kontrolu a ve zmíněné křižovatce je osazena dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!". Žádné dopravní značení tedy na místě nechybí.
Nerespektování dopravního značení ze strany řidičů (které popisujete)bohužel nemá odbor dopravy možnost nijak postihnout. Dohled nad dodržováním "dopravních předpisů" má v kompetenci Policie ČR, popř. městská policie, které jsme Váš poznatek předali. Nicméně nelze předpokládat, že je v silách městské policie nepřetržitý dohled v dotčené lokalitě, neboť je omezena personálními možnostmi.

S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice