HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130217_827b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dvě budovy jejichž čelní štít hrozí zřícením na chodník

Datum nahlášení: 13.02.2017

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Na konci parkoviště na potoku v Proseticích směrem na konečnou trolejbusové linky se nacházejí dvě budovy, jejichž čelní štíty hrozí zřícením na veřejný chodník a vozovku, mezi bočními stěnami a štíty je zvětšující se mezera, viz fotografie.


Lokalita závady: ulice Bystřanská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět předám odboru územního plánování a stavebního řádu, který je kompetentní danou problematiku řešit.
Děkuji za pochopení.