HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130219_878a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená silnice

Datum nahlášení: 13.02.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Ulice Jankovcova.. konec ulice pred křižovatkou se propadá zámková dlažba která zde byla umístěna namísto asfaltu.. a vlastně celá ulice jankovcova je samá záplata a výmol.. hrozné


Lokalita závady: ulice Jankovcova 2451/45, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána firmě, která prováděla výkopové práce, k provedení opravy povrchu komunikace po výkopech.