HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130220_c7cc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Státní vlajka

Datum nahlášení: 13.02.2020

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Státní vlajka je pověšena na čtvrt stožáru, jako nějaký bezcenný hard. Buď jí hrdě vytáhněte až na vrchol, nebo jí raději sundejte. Pokud vím, tak smutek vyhlášen není.


Lokalita závady: Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V případě silného větru takto vlajky chráníme před poškozením a následně jsou opět hrdě vytaženy až na vrchol.

S pozdravem

D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice