HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130224_5ffc


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící oplocení dětského hřiště

Datum nahlášení: 13.02.2024

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Chybějící oplocení dětských hřišť a pískovišť v Proseticích. Pejskaři nedodržují zákaz vstupu a nechají venčit psy u dětských hřišť nebo pískovišť. Oplocení by také bránilo dětem vyběhnout do blízkých komunikací. Jedná se o lokality: dětské hřiště ul. Rovná, pískoviště na Prosetické a hřiště v ul. Stará Mlýnská


Lokalita závady: Prosetice, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
1. Hřiště Pražská (Rovná) - nemohlo být oploceno, jelikož Povodí Ohře tuto stavbu nepovolilo
2. samostatná pískoviště se neoplocují, jsou ve vnitrobloku
3. Hřiště Stará Mlýnská - pozemek nebyl do roku 2023 ve vlastnictví Statutárního města Teplice, proto nemohlo být oploceno, po odkoupení tohoto pozemku, město v letošním roce 2024 připravuje projektovou dokumentaci, jehož součástí bude i oplocení pozemku.