HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130323_64b0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nevyvezené kontejnery

Datum nahlášení: 13.03.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Na Moskevském náměstí a okolí nejsou vyvezené "černé" kontejnery


Lokalita závady: Moskevské náměstí 2172/3, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Reklamace svozu směsného komunálního odpadu byla zaslána na svozovou společnost Marius Pedersen a.s.