HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130323_924b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opět diry v plotu psy a bezdomovnci

Datum nahlášení: 13.03.2023

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Opět naproti vjezdu do metropole nechali spadnout plot, běhají zde psi a bezdomovci a ohrožují lidí co tu chodí do školy a do práce.


Lokalita závady: Trnovany ev. č. 777, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Jako referentka odboru životního prostředí nemám řádné "páky" pro řešení této věci. Proto jsem zjištění předala Městské policii, která provede místní šetření. Pokud nedojde k domluvě s lidmi na místě a k následné nápravě, oficiálně podám podnět na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice ohledně nařízení zabezpečení plotu. (14.3.2023)

----------------------------------------------

Dobrý den, dne 15.3.2023 proběhlo místní šetření Městské policie. Majitel přislíbil plot zabezpečit. Během dalšího týdne je naplánována kontrola stavu plotu. (16.3.2023)

---------------------------------------------

Dobrý den, hlídka Městské policie Teplice dne 15.3.2023 na místě zjistila, že brána je vyvrácená, pozemek byl zarostlý, nepořádek se zde nenacházel, pouze zde byly nějaké palety a náletoviny pravděpodobně ke spálení. Na místě se rovněž nenacházely žádné osoby bez domova, ani žádní psi. MP Teplice kontaktovala majitele pozemku a vyzvala ho ke zjednání nápravy. V tomto týdnu MP zkontrolovala stav závady v Josefské ulici s pozitivním výsledkem, jelikož majitel zjednal nápravu a plotové pole je připevněné ke sloupkům. (22.3.2023)