HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130324_4418


Stav zpracování: V ŘEŠENÍ


Název hlášení: Zaparkovaný autovrak

Datum nahlášení: 13.03.2024

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Již po několikáté hlásím tuto závadu během 2 let a závada stále není odstraněna. Jedná se o zaparkovaný autovrak, který zabírá parkovací místa ostatním obyvatelům Teplic. Jedná se o vůz černé barvy a to tovární značky Citroen s SPZ 1UB 6956. Odstavený vůz se nachází v Proseticich na tzv panelce.


Lokalita závady: Bystřanská 290, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se vrakem stává vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku nebo které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Vozidlo máme v evidenci, v tuto chvíli není dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vrakem, vzhledem k tomu že TK skončila 09/2023.