HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130421_c501


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky na ulici

Datum nahlášení: 13.04.2021

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Na ulici jsou všude odpadky vytahané z popelnic, jsou v každé díře v chodníku atd. Je tam odběrové centrum, lidé musí v tomhle prostředí čekat..


Lokalita závady: Tržní náměstí 241/6, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Dnes kolem poledne provedena kontrola na místě a stanoviště nádob již zameteno při běžném svozu - viz foto v příloze.