HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130520_a533


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nedokončená úprava po vybudování chodníku

Datum nahlášení: 13.05.2020

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V uplynulých měsících byla provedena výstavba nového chodníku pod domy v Javorové ulici na Nové Vsi. Za to patří městu dík. Bohužel firma, která výstavbu prováděla nedodělala úpravu kolem nového chodníku především pod domem č. 3032-3033. Bylo by dobré tuto úpravu po dodavateli požadovat tak, aby prostor kolem chodníku byl takový, jaký má být. Jedná se o prostor od chodníku až k silnici, kde řadu let není prováděna ani pravidelná údržba, sečení a hrabání, jak trávy, tak listí. Díky za sjednání nápravy.


Lokalita závady: Topolová, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den. Terénní úpravy budou provedeny do 31/05/2020, a to včetně zevrubné úpravy zeleně, která byla stavbou dotčena - myšlen je zejména úklid bioodpadu a drobného stavebního odpadu v zeleni. Následně pak bude ze strany vlastníka pozemku (město) provedena ještě úprava zeleně - myšleno je zejména zastřižení nebo sesazení keřů apod.
Děkuji za pochopení