HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130521_e4dd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Kácení v Řetenickém lesoparku v době hnízdění ptáků je povoleno?

Datum nahlášení: 13.05.2021

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Kácení stromů, hluk, nepořádek na cestách, bezohlednost k přírodě atd.


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.
V řetenickém lesoparku bylo zadáno odstranění nebezpečných souší, které byly zaznamenány po olistění zdravých jedinců. Dodavatelská firma, která provádí správu městských lesů již řadu let, ví, že musí stromy v blízkosti zásahu kvůli hnízdům prohlížet. Práce nebudou už trvat dlouho - k pokácení byly zadány absolutně suché (a nemocné)stromy v blízkosti plotu se ZŠ Verdunská a v blízkosti cest.
Děkujeme za pochopení.